Phần mềm theo yêu cầu

Bạn đang muốn tối ưu hóa hệ thống làm việc của công ty mình, muốn áp dụng ứng dụng CNTT vào quản lý. Nhưng đối với mô hình quản lý của công ty mình thì lại quá phức tạp không theo 1 quy định tiêu chuẩn chung nào. Nên các phần mềm đóng gói ngoài thị trường không thể áp dụng được.

Vậy chẳng lẽ bạn không áp dụng CNTT vào quản lý được? Không! Điều đó sẽ làm được nếu bạn chọn giải pháp viết phần mềm theo yêu cầu TPSOFT với nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai các phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của khách hàng tin chắc sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn.

Các bước thực hiện phần mềm được tuân thủ theo quy tắc nghiêm ngặt sau:
B1. Khảo sát hệ thống làm việc hiện tại khách hàng
B2. Ghi nhận các yêu cầu, mục đích chính của khách hàng
B3. Phân tích từng vấn đề và đưa ra giải pháp cho từng vấn đề
B4. Thực hiện phắc họa khung chương trình sẽ được xây dựng.
B5. Liệt kê nghiệp vụ mà phần mềm sẽ đáp ứng được.
B6. Báo giá và thời gian thực hiện cho khách hàng.
B7. Tiến hành code (Trong thời gian này nhân viên phụ trách sẽ liên lạc với khách hàng để hiểu rõ hơn những vấn đề trong quá trình thực hiện pm không hiểu rõ)
B8. Cài đặt và hướng dẫn cho khách hàng sử dụng sau khi đã hoàn tất.