Phần mềm đăng ký suất ăn

Công ty bạn có quá nhiều nhân viên! Mỗi lần xác định phần cơm của nhân viên để báo cho nhà ăn là cả 1 vấn đề, chưa nói đến sự chính xác của nó. Chính vì thế bạn cần phải đầu tư 1 hệ thống đăng ký cơm TPCOM RRc. Nó giúp bạn hạn chế tối đa chi phí phát sinh ngoài ý muốn. Tăng hiệu quả kinh tế.

Với TPCOM RRc bạn không phải nhức đầu các vấn đề trên. Hệ thống với mô hình hoạt động khép kín đảm bảo cho bạn vấn đề đúng và chính xác đối với từng phần ăn.

Cấu trúc:
1. Một máy đăng ký cơm; Một máy nhận cơm

Hoạt động:
1.Nhân viên chấm công vào xong sau đó đăng ký cơm ở máy (Máy Đăng Ký Cơm)
2. Dữ liệu sẽ lưu về server.
3. Nhân viên nhà ăn sử dụng phần mềm để xác định xem giờ ăn tới có bao nhiêu người ăn và số phần ăn của mỗi loại cơm là bao nhiêu.
3.Đến giờ ăn; Nhân viên check tay hoặc quẹt thẻ để lấy cơm
a.Hệ thống sẽ kiểm tra xem nhân viên đã đăng ký cơm chưa
b.Nếu kết quả là sai (chưa chấm công hoặc chưa đăng ký cơm) thì sẽ báo lên màn hình là nhân viên chưa đăng ký cơm.
c.Nếu kết quả là đúng thì sẽ hiển thị trên màn hình phần cơm mà nhân viên đã đăng ký.

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới sản phẩm của chúng tôi.
Hãy liên hệ trực tiếp để có được mức giá tốt nhất!