Phần mềm cân xe

Qua quá trình khảo sát thực tế chúng tôi nhận ra rằng. Đa số các phần mềm cân xe được phát triển trên Foxpro. Ứng dụng đã lỗi thời và gặp khó khăn trong quá trình cài đặt lại PC, quá trình cài đặt lại phức tạp và khó khăn, các báo cáo tuy đầy đủ nhưng không thể sửa lại theo ý riêng của công ty mình được, dữ liệu thì lưu tại ngay PC không thể lưu trên server nên vấn đề bảo mật rất thấp.

Chính vì lý do đó chúng tôi đã phát triển phần mềm cân xe (TPCOM CX) được lập trình trên môi trường .NET 3.5 với các ưu điểm sau:
1. Giao diện thân thiện dễ sử dụng
2. Cài đặt dễ dàng
3. Dữ liệu có thể lưu trên Server hoặc PC hiện tại
4. Sử dụng CSDL SQL server 2005
5. Có thể phân chia cho nhiều PC cùng sử dụng chung.
6. Báo cáo dễ dàng, có thể xuất ra exce,pdf
7. Ban quản trị có thể xem trực tiếp dữ liệu mà không cần nhân viên báo cáo
8. Có thể sửa lại các mẫu báo cáo theo yêu cầu của công ty