Phần mềm Quản lý văn phòng Luật Sư

Untitled2 300x223 Phần mềm Quản lý văn phòng Luật Sư

S-Lawyer là cách thức mới giải quyết công tác quản lý các thủ tục hành chính cho văn phòng Luật sư. Chúng tôi cho ra đời Bộ phần mềm S-Lawyer,  hỗ trợ các Luật sư thực hiện nghiệp vụ bảo quản, theo dõi và triển khai tiến trình công việc cách khoa học và tổng quát đem lại lợi ích công việc và chi phí tiết kiệm nhất.

Untitled.png2  283x300 Phần mềm Quản lý văn phòng Luật Sư

 

 

 

 

Bộ phần mềm gồm hai bản:  cơ bản và nâng cao.

Bảng cơ bản:

– Bảo lưu hồ sơ khách hàng và truy xuất hồ sơ khách hàng theo các mục tùy chọn. Đồng thời, các hoạt động  xử lý được lưu và ghi  lại vào nhật ký.

 

 

 

- Với khả năng phân quyền giúp nhiều luật sư có thể cùng truy cập và giải quyết một hồ sơ theo quyền hạn và chức năng đã được trao phó.

4 1024x523 Phần mềm Quản lý văn phòng Luật Sư

 

- Gọn nhẹ, hạn chế triệt để việc quên xót hoặc thất lạc hồ sơ

- Phân loại tình trạng hồ sơ: đang giải quyết, đã giải quyết, ngưng giải quyết

- Theo dõi nhắc nhở công nợ

- Thống kê được số lượng của loại hồ sơ: tư vấn, du học, tranh chấp… theo tháng, quý, năm.

 

Untitled1.png7 1 Phần mềm Quản lý văn phòng Luật Sư