Archive for "Phần mềm"

Hệ thông đăng ký cơm

Phần mềm Jul 04, 2012 No Comments

Công ty bạn có quá nhiều nhân viên! Mỗi lần xác định phần cơm của nhân viên để báo cho nhà ăn là cả 1 vấn đề, chưa nói đến sự chính xác của nó. Chính vì thế bạn cần phải đầu tư 1 hệ thống đăng ký cơm TPCOM RRc.
Read more »

Phần mềm cân xe

Phần mềm Jul 04, 2012 No Comments

Qua quá trình khảo sát thực tế chúng tôi nhận ra rằng. Đa số các phần mềm cân xe được phát triển trên Foxpro. Ứng dụng đã lỗi thời và gặp khó khăn trong quá trình cài đặt lại PC, Read more »

Phần mềm quản lý chi phí

Phần mềm Jul 04, 2012 No Comments

Hàng tháng phải lục lọi giấy tờ, thống kê lại các khoản thu chi trong công ty. Một công việc thật là cực nhọc. Nay ứng dụng TPCOM CP đã cho phép bạn làm việc đó 1 cách dễ dàng.
Read more »

Phần mềm viết theo yêu cầu

Phần mềm Jun 19, 2010 No Comments

Bạn đang muốn tối ưu hóa hệ thống làm việc của công ty mình, muốn áp dụng ứng dụng CNTT vào quản lý. Nhưng đối với mô hình quản lý của công ty mình thì lại quá phức tạp không theo 1 quy định tiêu chuẩn chung nào. Read more »

Phần mềm chấm công

Phần mềm Apr 19, 2010 No Comments

Thích hợp với hầu hết các loại máy chấm công. Quản lý dữ liệu chấm công bằng thẻ hoặc vân tay.

Có thể download dữ liệu từ máy chấm công hoặc upload dữ liệu lên máy chấm công.

Read more »

Phần mềm tính lương nhân sự

Phần mềm Feb 19, 2010 No Comments

Đặc điểm nổi bật:
1. Có thể thay đổi mọi thông tin liên quan đến nhân viên: Quản lý thông tin cá nhân, thông tin học vấn, kỹ năng, chức vụ, kinh nghiệm làm việc, khen thưởng kỷ luật, quá trình làm việc trong công ty, thông tin về gia đình …

Read more »

Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm Jan 19, 2010 No Comments

Phần Mềm Quản Lý Bán hàng Giao diện hoàn toàn bằng Tiếng Việt, dễ sử dụng.

Phát triển riêng theo yêu cầu cá biệt của các doanh nghiệp, cá nhân. – Thống kê doanh thu, sản phẩm, hàng tồn, hạn sử dụng, theo thời gian ngày, tuần, tháng, quý, năm…

Read more »