Phần mềm quản lý chi phí

Phần mềm Jul 04, 2012 No Comments

Hàng tháng phải lục lọi giấy tờ, thống kê lại các khoản thu chi trong công ty. Một công việc thật là cực nhọc. Nay ứng dụng TPCOM CP đã cho phép bạn làm việc đó 1 cách dễ dàng.

TPCOM CP cho phép bạn lập ra các biểu mẫu xác nhận các khoản thu chi khi thực hiện giao dịch. Mỗi lần thực hiện giao dịch nó sẽ lưu trữ lại và khi nào bạn cần trích lọc dữ liệu thì vô báo cáo. Nó sẽ thông kê cho bạn các khoản thu chi của công ty theo từng lĩnh vực như: chi bảo dưỡng máy, chi lương nhân viên, chi phí tiếp khách, chi phí hoa hồng, thu tiền khách hàng , … Và cho phép bạn truy lọc lại thông tin của từng phiếu thu – chi.

Ưu điểm:
1. Tiết kiệm thời gian
2. Thực hiện in phiếu thu, phiếu chi ngay trên phần mềm.
3. Phân quyền sử dụng với từng user.
4. Các phiếu thu chi được lưu trữ lại server tránh tình trạng mất phiếu (thủ tiêu phiếu).
5. Theo dõi các khoản thu chi 1 cách dễ dàng và chính xác.
6. Phân loại, đánh giá các khoản thu chi.
7. Trích lọc lại giá trị của từng phiếu 1 cách nhanh nhất.
8. Lưu trữ giá trị lại theo từng tháng, quý, năm

No Responses to “Phần mềm quản lý chi phí”

Leave a Reply