This is an additional headline you can use :)

Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm Jan 19, 2010 No Comments

Phần Mềm Quản Lý Bán hàng Giao diện hoàn toàn bằng Tiếng Việt, dễ sử dụng.

Phát triển riêng theo yêu cầu cá biệt của các doanh nghiệp, cá nhân. – Thống kê doanh thu, sản phẩm, hàng tồn, hạn sử dụng, theo thời gian ngày, tuần, tháng, quý, năm…


- Chương trình khuyến mãi cho từng sản phẩm, tổng bill,…

- Chức năng bán hàng 2 giá: giá sỉ & giá lẻ theo tiêu chuẩn riêng.

- Phân quyền nhân viên, tổng quản lý, quản lý theo mô hình riêng,… .

- Quản lý khách hàng thân thiết, nhà cung ứng một cách chuyên nghiệp nhất. CHUYÊN: Phát triển phẩn mềm theo yêu cầu riêng, đặc trưng cho các cá nhân, doanh nghiệp.. . Các phần mềm chuyên dụng, ứng dụng đa ngành nghề.

No Responses to “Phần mềm quản lý bán hàng”

Leave a Reply