Phần mềm quản lý chi phí

Hàng tháng phải lục lọi giấy tờ, thống kê lại các khoản thu chi trong công ty. Một công việc thật là cực nhọc. Nay ứng dụng TPCOM CP đã cho phép bạn làm việc đó 1 cách dễ dàng.

Read more

Phần mềm theo yêu cầu

Bạn đang muốn tối ưu hóa hệ thống làm việc của công ty mình, muốn áp dụng ứng dụng CNTT vào quản lý. Nhưng đối với mô hình quản lý của công ty mình thì lại quá phức tạp không theo 1 quy định tiêu chuẩn chung nào. Nên các phần mềm đóng gói ngoài thị trường không thể áp dụng được.

Read more

Phần mềm bán hàng

Phần Mềm Quản Lý Bán hàng Giao diện hoàn toàn bằng Tiếng Việt, dễ sử dụng.

Phát triển riêng theo yêu cầu cá biệt của các doanh nghiệp, cá nhân. – Thống kê doanh thu, sản phẩm, hàng tồn, hạn sử dụng, theo thời gian ngày, tuần, tháng, quý, năm…

Read more

Phần mềm chấm công

Thích hợp với hầu hết các loại máy chấm công. Quản lý dữ liệu chấm công bằng thẻ hoặc vân tay.

Có thể download dữ liệu từ máy chấm công hoặc upload dữ liệu lên máy chấm công.

Read more